Privacybeleid

Dit is de Privacy Policy van RedCard Digital B.V. (hierna te noemen “RedCard Digital”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming met als adres Bargelaan 200, 2333 CW Leiden. RedCard Digital is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85781002. Ons privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website redcard.digital (de “Dienst“). Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer“). Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR“), de op de GDPR gebaseerde wetgeving en de overige huidige privacywetgeving.

Door de Dienst te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst (“Gebruikers“).

Welke soorten informatie verzamelen wij?

Informatie die u verstrekt

We verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt: Communicatie tussen u en RedCard Digital (bijvoorbeeld, we kunnen u e-mails sturen over de Dienst);

Informatie over het logbestand

Wij verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze dienst bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s doorbrengt en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

Wij gebruiken analyse-instrumenten van derden om ons te helpen verkeer en gebruikstrends voor de Dienst te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Dienst wordt verzonden, met inbegrip van de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpt de Dienst te verbeteren. De tools gebruiken ‘cookies’, tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loggegevens en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie samen met analytische informatie van andere Gebruikers zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Wat Google Analytics betreft, hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen wordt beperkt door de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij een volgend bezoek herkent door de cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij gebruiken alle informatie waarover wij beschikken om ons te helpen onze Diensten te leveren en te ondersteunen. Hier is hoe:

a. informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
b. de doeltreffendheid van onze dienst aan te bieden, te verbeteren, te testen en te controleren;
c. metriek zoals totaal aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen in de gaten houden;
d. technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen;
e. nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; en

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten RedCard Digital.

Verandering van controle

Indien wij RedCard Digital of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, liquidatie), kunnen uw via de Service verzamelde gegevens deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. De koper of overnemer zal de verbintenissen die wij in dit privacybeleid zijn aangegaan, moeten nakomen.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

Wij kunnen uw informatie raadplegen, bewaren en delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als wij te goeder trouw geloven dat de wet ons daartoe verplicht. Wij kunnen ook informatie raadplegen, bewaren en delen wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; onszelf, u en anderen te beschermen, onder meer in het kader van onderzoeken; en de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die wij over u ontvangen kan gedurende langere tijd worden ingezien, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of verplichting, een overheidsonderzoek, of onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid

RedCard Digital heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken waarborgen om de via de Dienst verzamelde informatie veilig te houden. RedCard Digital kan echter de veiligheid van informatie die u naar RedCard Digital verzendt niet garanderen of garanderen dat informatie op de Service niet kan worden geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd. Wij verzoeken u uw deel te doen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en RedCard Digital. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van andere organisaties.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgebracht naar en bewaard op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie naar Nederland overbrengen. Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart RedCard Digital gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens RedCard Digital van u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met RedCard Digital

Toepassingen, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van toepassingen, websites of diensten die gekoppeld zijn aan of van onze dienst, met inbegrip van de informatie of inhoud die zij bevatten. Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van onze Dienst naar een andere toepassing, website of dienst te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die toepassingen, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op toepassingen, websites of diensten van derden, met inbegrip van die welke een link hebben op onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die derde partij.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar (“Kinderen“). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Hoe ons te contacteren

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid van de Dienst, stuur dan een e-mail naar info@redcard.digital.